• Klient powinien wypełnić rzetelnie dane zgłoszenia online. Poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ Klient potwierdza zgodność podanych informacji z rzeczywistością.
  • Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania.
  • Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego (Klienta) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
  • W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas wysyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji).
  • Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej.
  • Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta